Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Homekoirapalvelut Home Work  asiakasrekisteri

Rekisteriseloste on henkilötietolain 10§ ja  24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Home Work asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä

Homekoirapalvelut Home Work

Kalliotie  4  B 13

01900 Nurmijärvi

Y-tunnus:  2824887-6

Leena Paavola, p. 0500 403 135

homekoira(at)homekoirapalvelut.fi

Rekisterin nimi

Home Work asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja asiakkuuden hallintaan perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Home Work ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus ja asiakkaan antama toimeksianto.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän tiedottamisen ja viestinnän hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessä Home Work noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on laskuttaminen ja asiakkuustietojen ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat : henkilön nimi, yhteystiedot ( puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite) ja muut tilattuihin palveluihin ja asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta, puhelimitse, sähköpostitse, sopimuksista, asiakastapaamisista joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Tietojen  luovutus

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, paitsi niiltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.