Home on yksi yleisimmistä haitta-aineista ja helposti löydettävissä homekoiratarkastuksen avulla

Homekoiratarkastuksen kulku

Ennen tarkastusta

Homekoirapalvelut Home Work suorittama tarkastus tehdään sisäministeriön alaisen työryhmän ohjeistuksen mukaisesti. Tilaajan tulee olla tutustunut etukäteen lähetettyyn Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden laatimaan tilaajan ohjeeseen. Tarkastusta ja raportointia varten tarvitaan tilojen pohjapiirustus sekä nähtäville kaikki olemassa olevat dokumentit. Tarkastuksen alussa allekirjoitetaan toimeksiantosopimus. Ennen koirien tuomista tilaan käydään läpi asunto yhdessä tilaajan kanssa ja siirrellään vielä tarvittaessa tavaroita ja huonekaluja, että koirilla on esteetön pääsy tutkittaviin tiloihin.

Muistutuksena, että tilaajalla on oltava lupa asunnon tutkimiseen. Vuokralaisen on pyydettävä lupa tutkimiseen asunnon omistajalta.

Homekoiratarkastus

Koirat työskentelevät yksitellen ja tutkivat tilat huone kerrallaan. Tilaaja  saa olla mukana  seuraamassa koirien työskentelyä. Koirien tekemät mahdolliset  ilmaisut ja reaktiot  kirjataan pohjapiirustukseen sekä valokuvataan. Koirien työskentely kestää tilojen koosta riippuen  15 -20 min ja kokonaisuudessaan homekoiratarkastus kestää  1,5 – 2 tuntia.

Homekoiratarkastuksen jälkeen

Tarkastustulos analysoidaan välittömästi tilaajan kanssa. Tarkastuksesta saa tutkimusraportin viikon sisällä, johon koirien mahdolliset ilmaisukohdat on kuvattu ja merkitty ja  jonka avulla voidaan jatkotutkimus ja toimenpidesuunnitelmat kohdentaa oikein.

Tarkastus ja raportointi on luottamuksellista ja tiedot ovat vain tilaajan ja palvelun tuottajan välisiä.

Homekoiran tilaajan ohje

Ota yhteyttä

Home Work

Y: 2824887-6

Yhteystiedot

Aukiolo: Soitot arkisin klo 8 -19 välillä. Sähköpostilla tavoitat meidät myös aukioloaikojen ulkopuolella

Leena Paavola
0500 403 135

homekoira@homekoirapalvelut.fi